TIETOA HANKKEESTA

BitTheSpectrum-hankkeessa lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) avulla voidaan tukea autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toiminnanohjausta. Kyseessä on kolmivuotinen hanke ammatillisessa opetuksessa ja koulutuksessa. Rahoittajana on Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033091. Hankkeen toimijat tulevat viidestä eri organisaatioista Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää uusien teknologioiden käyttö ja autisminkirjon asiantuntijoiden osaaminen. Hankkeessa lisätään oppimisen ja opettamisen laatua sekä tuetaan autismin kirjolla olevien henkilöiden itsetunnon, arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista.

TAVOITTEET

1- Lisätään autismin kirjolla olevien opiskelijoille suunnatun koulutuksen laatua.

2- Tarjotaan tarkoituksenmukaisia uudenaikaisia ​​työkaluja (AR/VR) opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle.

3- Kehitetään autismin kirjolla olevien henkilöiden oppimisprosessin laatua, arkielämäntaitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen osalta.

4- Lisätään ammatillisen erityisopetuksen laatua hankkeeseen osallistuvien maissa.

5- Lisätään eurooppalaisten koulutuksen ja teknologiatoimijoiden yhteistyötä.

MENETELMÄT

• 6 kansainvälistä kokousta ja 5 eri toimijoita yhdistävää tapaamista.

• Autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu tarveanalyysi.

• Avoin verkkokoulutus lisätystä todellisuudesta (AR) ja virtuaalitodellisuudesta (VR) autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

• Mallin tai metodologian kehittäminen, jonka avulla luodaan AR ja VR-harjoituksia autismin kirjolla oleville henkilöille.

• Kehitetään 20 AR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita.

• Kehitetään 8 VR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita. Tutkitaan toteutettujen harjoitusten vaikutuksia autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

TULOKSET

• IO1: Avoin verkkokoulutus AR- ja VR-teknologioiden käytöstä autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksen kohderyhmänä on ammatillisen erityisopetuksen toimijat ja koulutus toteutetaan yhdessä opetuksen digikehittäjien kanssa.

• IO2: Human Centered Design -periaatteiden avulla tuotetaan AR- ja VR-harjoitteita autismin kirjolla oleville opiskelijoille. Toteutuksessa huomioidaan vaiheet, joita voivat olla:
1) Pikaopas opettajille opetussisällön kehittämiseen autismikirjon opiskelijoille, hyödyntäen uusia teknologioita.
2) AR ja VR -prototyyppiharjoitukset
3) Haastattelut
4) Arvioinnit
5) Harjoitusten muotoilu
6) Toteutus
7) Bilateraalinen validointi

• IO3: 20 AR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. AR-sisältöä voidaan hyödyntää erilaisilla palveluilla.

•I04: 8 VR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. Harjoitukset toteutetaan huomioiden hankkeen metodologia.

•IO5: Tutkimus toteutettujen harjoitusten vaikutuksista autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

Harjoitusten luomisessa huomioidaan kerrytetty ymmärrys autismikirjon opiskelijoista sekä saatu tutkimustieto vr-prototyyppiharjoitteiden testauksista. Harjoitukset toteutetaan hyödyntäen 360-videoita ja 360-kuvia. 

Uutiset

The second project meeting

The second project meeting

On December 7 and 8, partners of the Bit the Spectrum project met in Oulu, Finland for the second transnational meeting. This event will significantly benefit the project's next steps and outcomes for many reasons. On the one hand, visiting Luovi Vocational College...

The Monthly Meeting of the project

The Monthly Meeting of the project

BitTheSpectrum project partners met online on 4th October to talk about the results of the research about autism and Augmented and Virtual Realities. The research phase is preparatory to the development of training courses addressed to teachers dealing with special...

Planning the project activities during the first meeting

Planning the project activities during the first meeting

BitTheSpectrum project had its first transnational meeting in Magdeburg, Germany, inside a fantastic museum dedicated to Otto Von Guericke, a very important scientist who also gave the name to the University of Magdeburg, coordinator of the project. The meeting...

Kumppanit

Skip to content