TIETOA HANKKEESTA

BitTheSpectrum-hankkeessa lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) avulla voidaan tukea autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toiminnanohjausta. Kyseessä on kolmivuotinen hanke ammatillisessa opetuksessa ja koulutuksessa. Rahoittajana on Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033091. Hankkeen toimijat tulevat viidestä eri organisaatioista Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää uusien teknologioiden käyttö ja autisminkirjon asiantuntijoiden osaaminen. Hankkeessa lisätään oppimisen ja opettamisen laatua sekä tuetaan autismin kirjolla olevien henkilöiden itsetunnon, arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista.

TAVOITTEET

1- Lisätään autismin kirjolla olevien opiskelijoille suunnatun koulutuksen laatua.

2- Tarjotaan tarkoituksenmukaisia uudenaikaisia ​​työkaluja (AR/VR) opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle.

3- Kehitetään autismin kirjolla olevien henkilöiden oppimisprosessin laatua, arkielämäntaitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen osalta.

4- Lisätään ammatillisen erityisopetuksen laatua hankkeeseen osallistuvien maissa.

5- Lisätään eurooppalaisten koulutuksen ja teknologiatoimijoiden yhteistyötä.

MENETELMÄT

• 6 kansainvälistä kokousta ja 5 eri toimijoita yhdistävää tapaamista.

• Autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu tarveanalyysi.

• Avoin verkkokoulutus lisätystä todellisuudesta (AR) ja virtuaalitodellisuudesta (VR) autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

• Mallin tai metodologian kehittäminen, jonka avulla luodaan AR ja VR-harjoituksia autismin kirjolla oleville henkilöille.

• Kehitetään 20 AR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita.

• Kehitetään 8 VR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita. Tutkitaan toteutettujen harjoitusten vaikutuksia autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

TULOKSET

• IO1: Avoin verkkokoulutus AR- ja VR-teknologioiden käytöstä autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksen kohderyhmänä on ammatillisen erityisopetuksen toimijat ja koulutus toteutetaan yhdessä opetuksen digikehittäjien kanssa.

• IO2: Human Centered Design -periaatteiden avulla tuotetaan AR- ja VR-harjoitteita autismin kirjolla oleville opiskelijoille. Toteutuksessa huomioidaan vaiheet, joita voivat olla:
1) Pikaopas opettajille opetussisällön kehittämiseen autismikirjon opiskelijoille, hyödyntäen uusia teknologioita.
2) AR ja VR -prototyyppiharjoitukset
3) Haastattelut
4) Arvioinnit
5) Harjoitusten muotoilu
6) Toteutus
7) Bilateraalinen validointi

• IO3: 20 AR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. AR-sisältöä voidaan hyödyntää erilaisilla palveluilla.

•I04: 8 VR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. Harjoitukset toteutetaan huomioiden hankkeen metodologia.

•IO5: Tutkimus toteutettujen harjoitusten vaikutuksista autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

Harjoitusten luomisessa huomioidaan kerrytetty ymmärrys autismikirjon opiskelijoista sekä saatu tutkimustieto vr-prototyyppiharjoitteiden testauksista. Harjoitukset toteutetaan hyödyntäen 360-videoita ja 360-kuvia. 

Uutiset

How to use AR/VR for students with SEN

How to use AR/VR for students with SEN

The importance of the educational inclusion of any pupil is now undeniable, however, children with special educational needs (SEN) often lack the opportunity to learn the best and feel included in the educational process.   As reported in an independent study prepared...

The monthly meeting to continue the work on the project

The monthly meeting to continue the work on the project

On 29th of March 2023, the Bit the Spectrum project partners met for the monthly online meeting. They discussed the progress of the methodology developed to create a set of exercises using Virtual and Augmented Reality.  Moreover, they addressed the agenda of...

Kumppanit

Skip to content