TIETOA HANKKEESTA

BitTheSpectrum-hankkeessa lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) avulla voidaan tukea autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toiminnanohjausta. Kyseessä on kolmivuotinen hanke ammatillisessa opetuksessa ja koulutuksessa. Rahoittajana on Euroopan Unionin Erasmus + -ohjelma. 2021-1-DE02-KA220-VET-000033091. Hankkeen toimijat tulevat viidestä eri organisaatioista Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Suomesta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää uusien teknologioiden käyttö ja autisminkirjon asiantuntijoiden osaaminen. Hankkeessa lisätään oppimisen ja opettamisen laatua sekä tuetaan autismin kirjolla olevien henkilöiden itsetunnon, arkielämäntaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista.

TAVOITTEET

1- Lisätään autismin kirjolla olevien opiskelijoille suunnatun koulutuksen laatua.

2- Tarjotaan tarkoituksenmukaisia uudenaikaisia ​​työkaluja (AR/VR) opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle.

3- Kehitetään autismin kirjolla olevien henkilöiden oppimisprosessin laatua, arkielämäntaitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen osalta.

4- Lisätään ammatillisen erityisopetuksen laatua hankkeeseen osallistuvien maissa.

5- Lisätään eurooppalaisten koulutuksen ja teknologiatoimijoiden yhteistyötä.

MENETELMÄT

• 6 kansainvälistä kokousta ja 5 eri toimijoita yhdistävää tapaamista.

• Autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu tarveanalyysi.

• Avoin verkkokoulutus lisätystä todellisuudesta (AR) ja virtuaalitodellisuudesta (VR) autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

• Mallin tai metodologian kehittäminen, jonka avulla luodaan AR ja VR-harjoituksia autismin kirjolla oleville henkilöille.

• Kehitetään 20 AR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita.

• Kehitetään 8 VR-harjoitetta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevia opiskelijoita. Tutkitaan toteutettujen harjoitusten vaikutuksia autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

TULOKSET

• IO1: Avoin verkkokoulutus AR- ja VR-teknologioiden käytöstä autisminkirjon opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksen kohderyhmänä on ammatillisen erityisopetuksen toimijat ja koulutus toteutetaan yhdessä opetuksen digikehittäjien kanssa.

• IO2: Human Centered Design -periaatteiden avulla tuotetaan AR- ja VR-harjoitteita autismin kirjolla oleville opiskelijoille. Toteutuksessa huomioidaan vaiheet, joita voivat olla:
1) Pikaopas opettajille opetussisällön kehittämiseen autismikirjon opiskelijoille, hyödyntäen uusia teknologioita.
2) AR ja VR -prototyyppiharjoitukset
3) Haastattelut
4) Arvioinnit
5) Harjoitusten muotoilu
6) Toteutus
7) Bilateraalinen validointi

• IO3: 20 AR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. AR-sisältöä voidaan hyödyntää erilaisilla palveluilla.

•I04: 8 VR-harjoitusta, joilla tuetaan autismin kirjolla olevien opiskelijoiden toimintakykyä, arkielämäntaitoja, sosiaalisia sekä tunnetaitoja. Harjoitukset toteutetaan huomioiden hankkeen metodologia.

•IO5: Tutkimus toteutettujen harjoitusten vaikutuksista autismin kirjolla olevien opiskelijoiden parissa.

Harjoitusten luomisessa huomioidaan kerrytetty ymmärrys autismikirjon opiskelijoista sekä saatu tutkimustieto vr-prototyyppiharjoitteiden testauksista. Harjoitukset toteutetaan hyödyntäen 360-videoita ja 360-kuvia. 

Uutiset

Project Updates!

Project Updates!

The project has almost completed its first phase.  The second phase of the project will focus on developing methodologies for creating AR as well as VR learning environments. These will help educators to create their own student-tailored environments in the future....

Partners meet online to update on activities

Partners meet online to update on activities

On 23 January 2023, partners of the BIT the Spectrum (2021-1-DE02-KA220-VET-000033091) project meet during the online monthly meeting. Partners shared progresses on developing the methodology for creating Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) exercises aimed...

Skills Needs in ICT sector, VET and Special Education

Skills Needs in ICT sector, VET and Special Education

The first Project Result of Bit the Spectrum will release an online training related to Augmented and Virtual Reality (AR and VR) features and it will be addressed to VET professionals dealing with Special needs (mainly Autism Spectrum Disorder (ASD)) and Information...

Kumppanit

Skip to content